Tel: + 31 (0)88 6957200 - Mail: info@oxipack.com
nlen

Kwaliteitsklachten voorkomen door accurate lektest


shutterstock_150632480

Project details

Klachten over bedorven voedingsmiddelen
Huidige meetmethode is achterhaald – kunnen ook kleinere lekjes worden gedetecteerd?
Softpacks en MAP’s
Kwaliteit

Gerelateerde cases

Heel vervelend als er klachten van consumenten binnenkomen over bedorven voedingsmiddelen. Waarschijnlijk was de verpakking lek. Terwijl de kwaliteitsafdeling toch continu steekproeven test volgens de afgesproken standaard. Maar met een achterhaalde meetmethode.

Vrijwel alle voedselproducenten sporen lekke verpakkingen op via de waterbak of door in de verpakking te knijpen. Dat geeft wel een indruk, maar geen zekerheid. Met een flink risico op kwaliteitsklachten. De waterbakmethode is immers vrij onnauwkeurig. Een lekje in de verpakking dat kleiner is dan 30 µm wordt niet opgemerkt. Het gevolg? Niet afdoende luchtdicht verpakte voedingsmiddelen blijken pas bij de consument thuis bedorven of niet goed meer. Wat leidt tot klachten.

Nauwkeurige methode via drukmeting
Inmiddels is er een veel betere – droge – testmethode. De pas recent op de markt gebrachte stand alone lekdetectie-apparatuur van Oxipack werkt op basis van drukmeting en is uiterst nauwkeurig. En snel: binnen een halve minuut kan de operator een verpakking controleren op lekken – in een eenvoudige handeling.
De precisie van het apparaat kan afgesteld worden tot op een nauwkeurigheid van 10 µm. Zo is de afstelling van de verpakkingsmachine goed te controleren en kan het aantal lekken en dus ook het aantal klachten flink worden teruggedrongen.
Bovendien werkt het apparaat operator-onafhankelijk: ieder die test krijgt precies hetzelfde resultaat. De kwaliteitsafdeling is niet afhankelijk van de nauwkeurigheid of oplettendheid van de operator.

De operator hoeft niet steeds te turen of hij al dan niet gasbelletjes ziet, zoals bij de waterbakmethode. En de operator hoeft ook niet met de hand almaar in een voorgeschreven aantal verpakkingen te knijpen.

 
De Stationary Leak Tester heeft maar twee mogelijke uitkomsten: een groen lampje (okee) of een rood (lek). En dus maar één interpretatie: goed of fout. Ook al testen tien verschillende operators met de Oxipack lekdetectie, ze komen allemaal tot hetzelfde resultaat. De uitkomst is dus tester-onafhankelijk.

Verspilling tegengaan
De Oxipack meetmethode is niet-destructief, schoon en droog. De geteste verpakkingen hoeven dus niet weggegooid te worden. Iets wat bij testen met de waterbak regelmatig gebeurt. Bij de waterbakmethode bolt de verpakking immers op onder water door het gecreëerde vacuüm. En dan bestaat er risico op besmetting door het testwater.
Met de Oxipack lekdetectie blijft de verpakking heel. Daarom kunnen alle volgens de test lekdichte en dus goed gesealde verpakkingen gewoon weer op de verpakkingslijn. Zo gaat u verspilling tegen.

Inline lekdetectie

Overweegt u een in-line test van alle productverpakkingen – zodat de producten volautomatisch gecontroleerd worden op lekkage? In nauw contact met engineering ontwikkelt Oxipack maatwerkoplossingen. Zo verbetert de efficiency van de totale keten. Achteraf testen met het risico op afkeur is dan niet meer aan de orde.

Duurzame investering

De lekdetectiesystemen van Oxipack reduceren zowel het aantal klachten als het afkeurpercentage. Bovendien hoeven de geteste productverpakkingen niet te worden vernietigd. Een duurzame investering dus die zichzelf terugverdient.

Ook de lekdetectie optimaliseren?

Laat het ons nu weten en maak nader kennis met Oxipack.
Adviesgesprek aanvragen

Hoe nauwkeurig meet de Stationary Leak Tester?
De Oxipack lektest apparatuur detecteert gaatjes in vacuüm verpakkingen en softpacks tot 10 micron (µm). Dus tot op de honderdste millimeter. En behoort daarmee tot de nauwkeurigste niet-destructieve micro leak test-apparatuur voor de verpakkingsindustrie. Zo kunt u tijdens de productie controleren of de verpakkingslijnen zo lek- en luchtdicht mogelijk verpakken en klachten en kwaliteitsproblemen door bederf voorkomen.

Hoe snel werkt de standaard Stationary Leaktester?
De complete lektest van een verpakking is afgerond in zo’n 30 seconden. Het testen van een kleine productverpakking gaat een paar seconden sneller dan het testen van een relatief grote verpakking.

Kan de meetgevoeligheid worden ingesteld?
Jazeker, want elke producent heeft andere eisen. Het hangt af van de houdbaarheid van het verpakte product en van het verpakkingsvolume hoe nauwkeurig de lektester ingesteld moet worden. Voor het ene product is een grotere nauwkeurigheid gewenst dan voor het andere. Oxipack regelt de lektester in conform de wensen van de kwaliteitsafdeling. In samenspraak met u wordt de beste instelling voor het te testen type producten ingeregeld.
Mocht u na verloop van tijd de meetgevoeligheid willen veranderen – bijvoorbeeld omdat u andere productverpakkingen wilt testen – neem dan contact op. Oxipack kan in overleg met het inregelprogramma aanpassen.

Is het apparaat makkelijk te bedienen?
De bediening is bijzonder eenvoudig. Deksel open, verpakking erin leggen, deksel dicht, op de groene knop drukken. Het apparaat doet de rest. Het trekt de ruimte tussen de twee membramen vacuüm, meet automatisch twee maal de druk en vergelijkt beide metingen met elkaar. Gaat het groene lampje branden, dat betekent dit dat de verpakking goed lekdicht is. Brandt het rode lampje, dan is de verpakking lek. Kortom een simpele meetmethode. Maar wel betrouwbaar. De nauwkeurigheid van de meetresultaten is immers niet afhankelijk van de oplettendheid van de operator.

Hoe worden de meetgegevens gerapporteerd?
De meetgegevens worden opgeslagen in de apparatuur zelf, 2.500-5.000 metingen, naar wens van de klant. Daarnaast kan de testapparatuur via een datakabel worden verbonden met de intern gebruikte meet-, opslag- en onderhoudssystemen. Deze optie zit standaard op de Oxipack Stationary Leak Tester.
De meetgegevens worden continu automatisch doorgeseind waarbij de testresultaten worden opgeslagen in het systeem. De kwaliteitsmanager kan de data vanaf het computerscherm inzien en interpreteren op elk moment. En kan uiteraard op productiedatum en -tijd terugzoeken. Hij of zij is niet afhankelijk van met de hand afgevinkte checklijstjes. En kan keihard laten zien dat er getest is. En wat de resultaten zijn van die test.

Kunnen de meetgegevens ook zonder dataverbinding worden ingezien?
Wie niet beschikt over een interne directe dataverbinding kan de meetgegevens van de laatste 5.000 metingen bekijken via het display op de lektester. Handiger is echter om gebruik te maken van de download optie. Via het bijgeleverde programma op een USB-stick kunt u de meetgegevens ter plekke downloaden op een laptop om deze elders rustig in te zien en te interpreteren.

Hoe moeten de meetgegevens geïnterpreteerd worden?
Bij het inregelen van het apparaat spreken wij de interpretatie van de meetgegevens met u door. Zit u later nog met bepaalde vragen, neem dan contact met ons op. Als u de meetgegevens waarover u vragen heeft doormailt, kijken wij met u mee.

Hoe wordt de lektester gecallibreerd?
De standaard instelling om de Oxipack Leaktester te callibreren is ingebouwd in het apparaat zelf. Dit kan getest worden door het apparaat aan te zetten, het deksel te openen en te sluiten zonder er een product in te doen en vervolgens op de startknop te drukken. Dan test u dus een leeg apparaat. Gaat het groene lampje branden? Dan constateert het apparaat dat er geen lek is in het totale meetsysteem – het heeft zichzelf getest. Brandt het rode lampje? In dat uiterst zeldzame geval is er iets mis, er is sprake van een interne lek: gauw contact opnemen met Oxipack.
De tweede manier om de precieze afstelling van de lektester te controleren is door middel van onze lektestdummy’s. Dit zijn dummy verpakkingen met in roestvrijstaal gelaserde gecallibreerde micro leaks. Deze zijn verkrijgbaar in onder meer versies van 50, 25 en 10 mu – uiteraard goed stofvrij verpakt in een beschermdoos. Hiermee is te controleren dat de lektester dit gecallibreerde lek ook als lek detecteert.

Is de Stationary Leaktester volcontinu in te zetten?
In hoog tempo grote aantallen verpakkingen controleren? Daarvoor leent de Oxipack meetapparatuur zich uitstekend. De Stationary Leaktester kan worden ingezet voor offline testen in een labsituatie of voor steekproefsgewijze controle tijdens de productie. Zo nodig volcontinu.

Hoe precies moet de operator zijn?
De kwaliteitsafdeling is niet afhankelijk van de nauwkeurigheid of oplettendheid van de operator. De operator hoeft immers niet steeds te turen of hij al dan niet gasbelletjes ziet, zoals bij de waterbakmethode. En de operator hoeft ook niet met de hand almaar in een voorgeschreven aantal verpakkingen te knijpen. De Stationary Leaktester heeft maar twee mogelijke uitkomsten: een groen lampje (okee) of een rood (lek). En dus maar één interpretatie: goed of fout. Ook al testen tien verschillende operators met de Oxipack lekdetectie, ze komen allemaal tot hetzelfde resultaat. De uitkomst is dus tester-onafhankelijk.

Hoe moet de lektester schoongehouden worden?
De Oxipack lekdetectie apparatuur kan moeiteloos jaren achtereen drukmetingen doen en zo micro leaks detecteren. Mits regelmatig voorzichtig schoongemaakt en onderhouden. Het is een precisiemeetinstrument, behandel het dus ook zo.
Hoe vaak het lektestapparaat precies schoongemaakt dient te worden hangt af van de omstandigheden in de testruimte. In een koffiefabriek waar koffiepoeder rond dwarrelt zal zowel de buitenkant als de binnenkant vaker met een vochtige doek moeten worden afgedaan dan in een schone gekoelde ruimte waar kaas wordt verpakt. Zie de handleiding voor de precieze reinigingsinstructies. Mocht het apparaat onverhoopt toch in storing gaan, raadpleeg dan de handleiding voor de uitleg van de codes. En neem zo nodig contact op met Oxipack.

Hoe vaak is een servicebeurt nodig?
Oxipack adviseert een jaarlijkse controle van de lektesters via een onderhouds- & servicecontract. Bij intensief gebruik zijn de membramen namelijk aan slijtage onderhevig. Als het profiel enigszins versleten is moeten de membramen vervangen worden. Ook kan het nodig zijn om de interne stoffilters te vervangen, vooral in stoffige ruimtes. Een verstopt filter kan resulteren in een foutmelding.
Bij de jaarlijkse servicebeurt checkt onze onderhoudsmonteur de profielen van de membramen, vervangt hij zo nodig de interne stoffilters en controleert hij de meetinstelling met gecallibreerde lektest dummies. Ook kan hij eventuele vragen beantwoorden.

Kan QC nagaan of en wanneer er wordt getest?
De meetgegevens worden opgeslagen in het apparaat zelf. Daarnaast kunnen de gegevens via de datakabel gekoppeld worden aan de bestaande monitoringssystemen. De verantwoordelijke van Quality Control kan zo de meetgegevens inzien. Een derde raadpleegmogelijkheid is downloaden van de data op een laptop, via het op een USB-stick bijgeleverde programma.
Is er onverhoopt een onderbreking in de dataverzending? Desgevraagd geeft de stand alone lekdetectieapparatuur ter plekke in de fabriek een alarmsignaal af als de datakabel niet goed is bevestigd. Er kan dan pas weer getest worden als de dataverbindingskabel correct is aangesloten.

Wat vinden operators van de nieuwe lektestmethode?
De operator kan zijn werk optimaal uitvoeren met de Stationary Leak Tester. Vooral dat het een droge testmethode is wordt enorm gewaardeerd. Zeker als de operator werkt in gekoelde productieomgevingen is dat plezierig. We horen vaak: “ideaal, ik hoef niet meer met m’n handen in de waterbak, fijn apparaat!”. Omdat mensen de apparatuur prettig vinden om mee te werken, wordt de meetmethode ook op de afgesproken manier gebruikt.

Back to Top