Tel: + 31 (0)88 6957200 - Mail: info@oxipack.com
nlen

R&D, is deze verpakking te testen op lekkage – of kan het beter?


oxipack-test-producten

Wekelijks worden de ontwikkelaars van Oxipack gebeld door managers R&D, productontwikkelaars, verpakkingstechnologen, engineers en packaging development managers. Zij willen de lekdetectie verbeteren of vragen zich af of een nieuw verpakkingsconcept te testen is.

 

Project details

Nauwkeuriger lekdetectie
Productinnovatie
Nieuw concept
R&D

Gerelateerde cases

Over een mogelijke lekdetectie-oplossing – zowel voor bestaande als nieuwe verpakkingsvormen en -concepten – denken wij graag mee:

 • Lekdetectie voor bestaande productverpakkingen
 • Nieuwe verpakkingsvorm testen
 • Prototypes en beginseries testen op lekken
 • Verpakking die nu haast niet te testen is op lekken.

Lekdetectie voor bestaande productverpakkingen
Bij bestaande productverpakkingen ontstaan regelmatig problemen als lekkage te laat of niet wordt opgemerkt. Doorgaans doordat de huidige lektestwijze van verpakkingen te onnauwkeurig is. Nauwkeuriger testen op lekkage is mogelijk met de lekdetectiemethode van Oxipack. Deze is gebaseerd op het meten van drukverschillen. We stellen de benodigde meetopstelling op in nauwe samenwerking met uw productie- en kwaliteitsafdeling.

Liever een nog grondiger aanpak? Dan brengt Oxipack brede ervaring in op het gebied van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en lekdetectie voor een op maat gemaakte in-line lek detectie.

Nieuwe verpakkingsvorm testen
Betrokken bij een nieuw verpakkingsconcept? Overweeg dan al in een vroeg schetsstadium wat de mogelijkheden zijn voor lekdetectie; inline of steekproefsgewijs. Of lekdetectie mogelijk is hangt namelijk mede af van de vormgeving van het ontwerp. Is het verpakkingsontwerp testbaar, ja of nee? Met de huidige apparatuur? Zo nee, welke vorm van lekdetectie kan dan toegepast worden om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen?

Lekdetectie checklist

Waaraan moet een nieuw verpakkingsconcept voldoen om lekdetectie-problemen in de nieuwe verpakkingslijn te voorkomen? Check al ruim voordat het ontwerp geproduceerd wordt de volgende aandachtspunten:

 • Moet de verpakking lekdicht geproduceerd worden? □ ja □ nee
 • Is deze verpakkingsvorm lekdicht te produceren? □ ja □ nee
 • Is de nieuwe verpakking te testen op lekken? □ ja □ nee
 • Beschikt het bedrijf over lektestapparatuur voor deze verpakking? □ ja □ nee
 • Voldoet de lektestapparatuur aan de huidige kwaliteitseisen? □ ja □ nee
 • Is de huidige lektestmethode non-destructief? □ ja □ nee
 • Wil het bedrijf 100% in-line lekdetectie inbouwen? □ ja □ nee

Ook op zoek naar een lekdetectie-oplossing?

Laat het ons nu weten en maak nader kennis met Oxipack.
Adviesgesprek aanvragen

Het juiste moment om na te denken over lekdetectie
Hoe vroeger in het ontwerptraject, hoe makkelijker lekdetectie meegenomen kan worden in het ontwerp. Als de verpakkingstechnoloog zich pas bij het in productie nemen van een nieuw ontwerp afvraagt ‘hoe de lekdichtheid getest moet worden’ is hij te laat. In een eerder stadium kan nog relatief eenvoudig een detail in het ontwerp veranderd worden. Waardoor inline lekdetectie mogelijk wordt

Hoe eerder wordt nagedacht over lekdetectie, hoe eenvoudiger het te realiseren is. Ook qua investering.


Maar wat is bijtijds? Niet elke partij kan vanaf het begin rond de tafel zitten. Marketing komt met een nieuwe productverpakking en is uiteindelijk leading. Als de verpakkingstechnoloog, engineer of R&D-er aanschuift in het projectteam is dit de aangewezen persoon om vragen te stellen over lekdetectie. Dus: Moet de verpakking lekdicht wezen? Is het te testen op lekken? Willen we een in-line lektest? Non-destructief? Conform onze voorwaarden? Hebben we daar apparatuur voor? Zo niet, hoe zorgen we daarvoor? Die punten moeten deel uitmaken van de ontwikkelingschecklist.

Prototypes en beginseries testen op lekken
Is een nieuw verpakkingsconcept ontwikkeld? En wilt u de proefserie testen op lekken? Veel verpakkingssoorten kunnen direct getest worden met de beschikbare stand alone lekdetectie apparatuur van Oxipack. Zo kan de basiskwaliteit van de nieuwe verpakking worden vastgesteld en een nullijn gecreëerd worden. Voor tijdelijke lekdetectie kunt u nauwkeurige meetapparatuur huren bij Oxipack of ons inschakelen voor het testen van de prototypes.

Verpakking die nu haast niet te testen is op lekken
Soms zoeken verpakkingsspecialisten al jaren naar een betere lektest voor hun product. Want de lekjes zijn haast niet te meten, of de huidige testmethode is omslachtig en tijdrovend. Ook op het gebied van maatwerkoplossingen denkt Oxipack graag mee. Wij houden wel van een uitdaging

Vragen over lekdetectie vanuit R&D? Wij hebben antwoorden!

Welke verpakkingsvormen kunnen met de Oxipack apparatuur getest worden op lekken?
Eigenlijk alle soorten verpakkingen die vacuüm of luchtdicht moeten zijn: vacuüm verpakkingen, blikken of glazen potten met deksel, atmosferisch verpakte levensmiddelen oftewel MAP’s, luchtdicht gesealde verpakkingen, verpakkingen in folie of in plastic, spuitbussen. In principe kunnen alle productverpakkingen waar een (heel klein) beetje lucht of inert gas om of tussen het product aanwezig is, getest worden op lekken.

Welke verpakkingen kan Oxipack niet testen? Flexibele verpakkingen die volledig gevuld zijn met een vloeistof – zoals knijpfruit of flexibele limonadeverpakkingen – kunnen niet in zijn geheel worden getest. Daarin zit namelijk geen of te weinig lucht. En die lucht in de verpakking zelf is nodig om drukverschillen ten gevolge van lekken te kunnen meten. Soms is het wel mogelijk om alleen de afdichting of sluiting te testen.

Hoe betrouwbaar is de meetuitkomst? Oxipack Leak Testers worden niet beïnvloed door omgevingsfactoren. Luchtvochtigheid, luchtdruk of tocht in de testruimte hebben totaal geen invloed op de meetresultaten. De lektest apparatuur meet namelijk drukverschillen in een zo klein mogelijke ruimte om de verpakking heen. Ook trillingen, naderend onweer of wat stof veranderen de meetresultaten niet. Terwijl de apparatuur toch zeer nauwkeurig kan vaststellen of er een lekje is dat groter is dan de afgesproken waarde – tot op lekjes van 10 ɲm.
Indien verschillende personen de test uitvoeren komen zij allen tot hetzelfde resultaat.

Is de lekdetectie-apparatuur ook te huur?Ja. Heeft u slechts tijdelijk nauwkeurige lekdetectie-apparatuur nodig, dan kunt u deze bij Oxipack huren. Vooral de Mobile Leak Tester is geschikt voor dit doel. Dit stootvaste model is gemakkelijk mee te nemen op reis. Door de wieltjes onder de behuizing is de Mobile leaktester erg geschikt voor het proefmatig controleren van de verpakkingskwaliteit op wisselende locaties.
De bediening is eenvoudig. Aansluiten op stroom en perslucht, koffer openen, verpakking erin en vervolgens geeft het apparaat binnen pakweg 30 seconden aan of de verpakking luchtdicht is afgesloten. Zo krijgt u snel inzicht in de verpakkingskwaliteit van een bepaalde machine.

Test Oxipack ook prototypes op luchtdichtheid? En nieuwe verpakkingsmachines?Soms wil R&D alleen vaststellen hoe lekdicht een prototype van een nieuwe verpakkingsvorm is. Bijvoorbeeld bij toepassing van een nieuw soort folie. Of een eerste productietest doen van 30.000 verpakkingen met een nieuwe verpakkingsmachine. In dat geval kan de uiterst nauwkeurige Oxipack meetapparatuur worden gehuurd voor een korte periode. Daarbij begeleiden wij u in de meetopstelling. En adviseren over mogelijkheden om het succes van de kwaliteitscontrole te vergroten.

Back to Top