Tel: + 31 (0)88 6957200 - Mail: info@oxipack.com
nlen

De 9 meest gestelde vragen over de Oxipack lektestmethode

Nee, dit is onmogelijk. Er zullen altijd kleine lekjes zijn en het is lastig te voorspellen waar of waardoor die ontstaan. Dat kan random zijn, als er toevallig product in de sealrand terecht komt. Andere lekken ontstaan systematisch. Dan is elk twaalfde pak lek, een hele pallet of een bepaalde hoek in de seal. Zo kan er een braampje op de rol zijn ontstaan waar de folie over loopt of verhit een van de twaalf sealbekjes in de vacumeer-klokken niet goed.
Dit ervaringscijfer is pas omlaag te krijgen als het bekend is! Een goede analyse van het werkelijke lekpercentage is van groot belang bij ketenoptimalisatie.

Hoeveel lekke verpakkingen geproduceerd worden is lastig te achterhalen. Bij nader kritisch onderzoek blijkt het lekpercentage doorgaans hoger dan gedacht. Allerlei belangen spelen een rol en de visies op lekdetectie verschillen. Niemand zet een lijn graag stil, maar het gevolg is dat verderop in de keten een groot aantal verpakte producten moet worden vernietigd.

Pak het probleem aan bij de bron: de verpakkingsmachine. Als bekend is hoeveel lekke verpakkingen deze produceert, is binnen no time de verpakkingsmachine en dus het lekpercentage onder controle. Systematische lekken zijn te achterhalen met een systematische steekproefcontrole. Random lekken zijn alleen op te sporen met 100% lekdetectie.

De Oxipack lektest apparatuur detecteert gaatjes in vacuüm verpakkingen en softpacks tot 10 micron (µm). Dus tot op de honderdste millimeter. En behoort daarmee tot de nauwkeurigste niet-destructieve micro leak test-apparatuur voor de verpakkingsindustrie. Zo kunt u tijdens de productie controleren of de verpakkingslijnen zo lek- en luchtdicht mogelijk verpakken en klachten en kwaliteitsproblemen door bederf voorkomen.
Oxipack Leak Testers worden niet beïnvloed door omgevingsfactoren. Luchtvochtigheid, luchtdruk of tocht in de testruimte hebben totaal geen invloed op de meetresultaten. De lektest apparatuur meet namelijk drukverschillen in een zo klein mogelijke ruimte om de verpakking heen.

Ook trillingen, naderend onweer of wat stof veranderen de meetresultaten niet. Terwijl de apparatuur toch zeer nauwkeurig kan vaststellen of er een lekje is dat groter is dan de afgesproken waarde – tot op lekjes van 10 µm. Indien verschillende personen de test uitvoeren komen zij allen tot hetzelfde resultaat.

De complete lektest van een verpakking is afgerond in zo’n 30 seconden. Het testen van een kleine productverpakking gaat een paar seconden sneller dan het testen van een relatief grote verpakking. Inline kan het volautomatisch ingepast in de verpakkingslijn.
Bij elke Leak Tester wordt de ruimte om de verpakking heen zo klein mogelijk gehouden. Dit kan door gebruik te maken van flexibele membramen en mallen in de vorm van het product. Zo nauwsluitend mogelijk.

Vervolgens wordt de ruimte tussen rubber vorm en verpakking vacuüm getrokken. Dan meet de apparatuur de precieze luchtdruk. En even later nogmaals. Is de druk in de tussenliggende seconden veranderd, dan is sprake van een lek.

Flexibele verpakkingen die volledig gevuld zijn met een vloeistof – zoals knijpfruit of flexibele limonadeverpakkingen – kunnen niet in zijn geheel worden getest. Daarin zit namelijk geen of te weinig lucht. En die lucht in de verpakking zelf is nodig om drukverschillen ten gevolge van lekken te kunnen meten. Soms is het wel mogelijk om alleen de afdichting of sluiting te testen.
Lekdetectie is een tool die besparingen oplevert. Lekke verpakkingen veroorzaken immers derving in de hele keten. En brengen het merk schade toe. Besparingen van een tot twee ton per verpakkingslijn per jaar zijn haalbaar binnen de voedingsmiddelenbranche.

De berekening verschilt per situatie en is afhankelijk van het product en de gebruikte grondstoffen. Worden de huidige verpakkingen destructief getest op lekken? Dan is de besparing des te groter.

Ja. Heeft u slechts tijdelijk nauwkeurige lekdetectie-apparatuur nodig, dan kunt u deze bij Oxipack huren. Vooral de Mobile Leak Tester is geschikt voor dit doel. Dit stootvaste model is gemakkelijk mee te nemen op reis. Door de wieltjes onder de behuizing is de Mobile leaktester erg geschikt voor het proefmatig controleren van de verpakkingskwaliteit op wisselende locaties.

De bediening is eenvoudig. Aansluiten op stroom en perslucht, koffer openen, verpakking erin en vervolgens geeft het apparaat binnen pakweg 30 seconden aan of de verpakking luchtdicht is afgesloten. Zo krijgt u snel inzicht in de verpakkingskwaliteit van een bepaalde machine.


Vragen over lekdetectie vanuit R&D, productie en kwaliteit? Wij hebben antwoorden!

Eigenlijk alle soorten verpakkingen die vacuüm of luchtdicht moeten zijn: vacuüm verpakkingen, blikken of glazen potten met deksel, atmosferisch verpakte levensmiddelen oftewel MAP’s, luchtdicht gesealde verpakkingen, verpakkingen in folie of in plastic, spuitbussen. In principe kunnen alle productverpakkingen waar een (heel klein) beetje lucht of inert gas om of tussen het product aanwezig is, getest worden op lekken.
Flexibele verpakkingen die volledig gevuld zijn met een vloeistof – zoals knijpfruit of flexibele limonadeverpakkingen – kunnen niet in zijn geheel worden getest. Daarin zit namelijk geen of te weinig lucht. En die lucht in de verpakking zelf is nodig om drukverschillen ten gevolge van lekken te kunnen meten. Soms is het wel mogelijk om alleen de afdichting of sluiting te testen.
Oxipack Leak Testers worden niet beïnvloed door omgevingsfactoren. Luchtvochtigheid, luchtdruk of tocht in de testruimte hebben totaal geen invloed op de meetresultaten. De lektest apparatuur meet namelijk drukverschillen in een zo klein mogelijke ruimte om de verpakking heen. Ook trillingen, naderend onweer of wat stof veranderen de meetresultaten niet. Terwijl de apparatuur toch zeer nauwkeurig kan vaststellen of er een lekje is dat groter is dan de afgesproken waarde – tot op lekjes van 10 µm. Indien verschillende personen de test uitvoeren komen zij allen tot hetzelfde resultaat.
Ja. Heeft u slechts tijdelijk nauwkeurige lekdetectie-apparatuur nodig, dan kunt u deze bij Oxipack huren. Vooral de Mobile Leak Tester is geschikt voor dit doel. Dit stootvaste model is gemakkelijk mee te nemen op reis. Door de wieltjes onder de behuizing is de Mobile leaktester erg geschikt voor het proefmatig controleren van de verpakkingskwaliteit op wisselende locaties.
De bediening is eenvoudig. Aansluiten op stroom en perslucht, koffer openen, verpakking erin en vervolgens geeft het apparaat binnen pakweg 30 seconden aan of de verpakking luchtdicht is afgesloten. Zo krijgt u snel inzicht in de verpakkingskwaliteit van een bepaalde machine.
Soms wil R&D alleen vaststellen hoe lekdicht een prototype van een nieuwe verpakkingsvorm is. Bijvoorbeeld bij toepassing van een nieuw soort folie. Of een eerste productietest doen van 30.000 verpakkingen met een nieuwe verpakkingsmachine. In dat geval kan de uiterst nauwkeurige Oxipack meetapparatuur worden gehuurd voor een korte periode. Daarbij begeleiden wij u in de meetopstelling. En adviseren over mogelijkheden om het succes van de kwaliteitscontrole te vergroten.

Dit ervaringscijfer is pas omlaag te krijgen als het bekend is! Een goede analyse van het werkelijke lekpercentage is van groot belang bij ketenoptimalisatie. Hoeveel lekke verpakkingen geproduceerd worden is lastig te achterhalen. Bij nader kritisch onderzoek blijkt het lekpercentage doorgaans hoger dan gedacht. Allerlei belangen spelen een rol en de visies op lekdetectie verschillen. Niemand zet een lijn graag stil, maar het gevolg is dat verderop in de keten een groot aantal verpakte producten moet worden vernietigd.
Pak het probleem aan bij de bron: de verpakkingsmachine. Als bekend is hoeveel lekke verpakkingen deze produceert, is binnen no time de verpakkingsmachine en dus het lekpercentage onder controle. Systematische lekken zijn te achterhalen met een systematische steekproefcontrole. Random lekken zijn alleen op te sporen met 100% lekdetectie.
Lekdetectie is een tool die besparingen oplevert. Lekke verpakkingen veroorzaken immers derving in de hele keten. En brengen het merk schade toe. Besparingen van een tot twee ton per verpakkingslijn per jaar zijn haalbaar binnen de voedingsmiddelenbranche. De berekening verschilt per situatie en is afhankelijk van het product en de gebruikte grondstoffen. Worden de huidige verpakkingen destructief getest op lekken? Dan is de besparing des te groter.
Bij 100% lekdetectie zijn minder mensen nodig voor de eindcontrole. En de operator is minder tijd kwijt aan controleslagen, zodat hij de handen vrij heeft voor zijn andere taken. De lekdetectieapparatuur veroorzaakt geen extra machinestops vanwege onderhoud.
De eerste weken zal de opstelling geregeld lekke pakken detecteren. Er blijken namelijk meer verpakkingen lek dan voorheen gevonden werden. De oorzaak van dat lek moet worden opgespoord om het probleem in de verpakkingsmachine op te lossen. De productiemanager doet er goed aan om hier rekening mee te houden. Na verloop van enkele weken is het verpakkingsproces dusdanig verbeterd dat nog maar af en toe lekke pakken geconstateerd worden. En daar doet u het voor.
Nee, dit is onmogelijk. Er zullen altijd kleine lekjes zijn en het is lastig te voorspellen waar of waardoor die ontstaan. Dat kan random zijn, als er toevallig product in de sealrand terecht komt. Andere lekken ontstaan systematisch. Dan is elk twaalfde pak lek, een hele pallet of een bepaalde hoek in de seal. Zo kan er een braampje op de rol zijn ontstaan waar de folie over loopt of verhit een van de twaalf sealbekjes in de vacumeer-klokken niet goed.
De ‘lean’ productiemethode in de voedingsmiddelenbranche lijkt het aantal lekken te vergroten. De voorraad wordt zo beperkt mogelijk gehouden. Rolde vroeger de hele week door eenzelfde product van de band, nu worden op dezelfde verpakkingslijn allerlei smaakvarianten en paraplumerken verpakt. Daardoor draaien de lijnen niet meer volcontinu. Na enkele shifts wordt de verpakkingsmachine omgebouwd voor een ronde met andere papieren omslagen of een single folie. Bijvoorbeeld voor een ander land of een dochtermerk. Dat betekent dat de machine een aantal keer per week moet opstarten. En juist het opstarten gaat haast altijd gepaard met een serie lekke verpakkingen. Doordat de verpakkingslijn nog op snelheid moet komen, wordt langzamer geseald. Daardoor wordt het materiaal langer blootgesteld aan de hoge temperaturen. Dat leidt tot een hoger lekpercentage.
Het antwoord hangt af van een tegenvraag: wat kosten lekke verpakkingen het bedrijf? Is dit lastig te achterhalen? Geef dan eens antwoord op de vraag: wat kost 12 uur lekke pakken produceren? En wat kost het om 4 uur productie te herverpakken? De investering in stand alone lekdetectie is doorgaans terugverdiend in enkele maanden.
Inline lekdetectie apparatuur is in een tot twee jaar terugverdiend.
Soms blijkt het lastig om een business case te kunnen maken als cijfers over uitval of lekpercentages niet goed te achterhalen zijn. Wij kunnen u ondersteunen in uw calculaties.
De Oxipack lektestapparatuur werkt door middel van drukmeting. Water komt er niet aan te pas, ook worden geen detecteergassen gebruikt. Het is een schone, droge en uiterst precieze testmethode. Dit geldt zowel voor de stand alone lektesters als voor de inline lekdetectie. Door deze testmethode kan de waterbak uit de productieruimte gehaald worden.
In hoog tempo grote aantallen verpakkingen controleren? Daarvoor leent de Oxipack meetapparatuur zich uitstekend. De Stationary Leaktester kan worden ingezet voor offline testen in een labsituatie of voor steekproefsgewijze controle tijdens de productie. Zo nodig volcontinu.
De invoering van 100% lekdetectie vergt in het begin een extra inspanning van de operator. Die eerste weken komt het erop aan; de opstelling zal vaker lekke pakken detecteren dan verwacht. Dat betekent dat de operator moet opsporen waardoor het lek veroorzaakt wordt. Ook moet hij de afgekeurde verpakkingen weer verwerken. Als de verpakkingsmachine eenmaal optimaal is ingeregeld loopt het aantal gedetecteerde lekke verpakkingen juist sterk terug en wordt het weer rustiger voor de operator.
Integendeel, de bediening is bijzonder eenvoudig. Deksel open, verpakking erin, deksel dicht, op de groene knop drukken. Het apparaat doet de rest. Gaat het groene lampje branden, dat betekent dit dat de verpakking goed lekdicht is. Brandt het rode lampje, dan is de verpakking lek. Kortom een simpele – maar betrouwbare – meetmethode.
De Stationary Leaktester is een robuust meetapparaat waarmee dagelijks zo’n 500 tot 1000 lektesten gedaan kunnen worden. Eigenlijk gaat het zelden of nooit in storing. De lektester heeft bovendien weinig onderhoud nodig. Af en toe reinigen met een vochtige doek is genoeg. Voor het controleren van de conditie van membramen en filters volstaat een jaarlijkse servicebeurt.
De operator kan zijn werk optimaal uitvoeren met de Stationary Leak Tester. Vooral dat het een droge testmethode is wordt enorm gewaardeerd. Zeker als de operator werkt in een gekoelde productieomgeving. We horen vaak: “ideaal, ik hoef niet meer met m’n handen in de waterbak, fijn apparaat!”. Omdat mensen de apparatuur prettig vinden om mee te werken, wordt de meetmethode ook op de afgesproken manier gebruikt.

De Oxipack lektest apparatuur detecteert gaatjes in vacuüm verpakkingen en softpacks tot 10 micron (µm). Dus tot op de honderdste millimeter. En behoort daarmee tot de nauwkeurigste niet-destructieve micro leak test-apparatuur voor de verpakkingsindustrie. Zo kunt u tijdens de productie controleren of de verpakkingslijnen zo lek- en luchtdicht mogelijk verpakken
De complete lektest van een verpakking is afgerond in zo’n 30 seconden. Het testen van een kleine productverpakking gaat een paar seconden sneller dan het testen van een relatief grote verpakking.
Jazeker, want elke producent heeft andere eisen. Het hangt af van de houdbaarheid van het verpakte product en van het verpakkingsvolume hoe nauwkeurig de lektester ingesteld moet worden. Voor het ene product is een grotere nauwkeurigheid gewenst dan voor het andere. Oxipack regelt de lektester in conform de wensen van de kwaliteitsafdeling. In samenspraak met u wordt de beste instelling voor het te testen type producten ingeregeld.
Mocht u na verloop van tijd de meetgevoeligheid willen veranderen – bijvoorbeeld omdat u andere productverpakkingen wilt testen – neem dan contact op. Oxipack kan in overleg met het inregelprogramma aanpassen.
De bediening is bijzonder eenvoudig. Deksel open, verpakking erin leggen, deksel dicht, op de groene knop drukken. Het apparaat doet de rest. Het trekt de ruimte tussen de twee membramen vacuüm, meet automatisch twee maal de druk en vergelijkt beide metingen met elkaar. Gaat het groene lampje branden, dat betekent dit dat de verpakking goed lekdicht is. Brandt het rode lampje, dan is de verpakking lek. Kortom een simpele meetmethode. Maar wel betrouwbaar. De nauwkeurigheid van de meetresultaten is immers niet afhankelijk van de oplettendheid van de operator.
De meetgegevens worden opgeslagen in de apparatuur zelf, 2.500-5.000 metingen, naar wens van de klant. Daarnaast kan de testapparatuur via een datakabel worden verbonden met de intern gebruikte meet-, opslag- en onderhoudssystemen. Deze optie zit standaard op de Oxipack Stationary Leak Tester.
De meetgegevens worden continu automatisch doorgeseind waarbij de testresultaten worden opgeslagen in het systeem. De kwaliteitsmanager kan de data vanaf het computerscherm inzien en interpreteren op elk moment. En kan uiteraard op productiedatum en -tijd terugzoeken. Hij of zij is niet afhankelijk van met de hand afgevinkte checklijstjes. En kan keihard laten zien dat er getest is. En wat de resultaten zijn van die test.
Wie niet beschikt over een interne directe dataverbinding kan de meetgegevens van de laatste 5.000 metingen bekijken via het display op de lektester. Handiger is echter om gebruik te maken van de download optie. Via het bijgeleverde programma op een USB-stick kunt u de meetgegevens ter plekke downloaden op een laptop om deze elders rustig in te zien en te interpreteren.
Bij het inregelen van het apparaat spreken wij de interpretatie van de meetgegevens met u door. Zit u later nog met bepaalde vragen, neem dan contact met ons op. Als u de meetgegevens waarover u vragen heeft doormailt, kijken wij met u mee.
De standaard instelling om de Oxipack Leaktester te callibreren is ingebouwd in het apparaat zelf. Dit kan getest worden door het apparaat aan te zetten, het deksel te openen en te sluiten zonder er een product in te doen en vervolgens op de startknop te drukken. Dan test u dus een leeg apparaat. Gaat het groene lampje branden? Dan constateert het apparaat dat er geen lek is in het totale meetsysteem – het heeft zichzelf getest. Brandt het rode lampje? In dat uiterst zeldzame geval is er iets mis, er is sprake van een interne lek: gauw contact opnemen met Oxipack.
De tweede manier om de precieze afstelling van de lektester te controleren is door middel van onze lektestdummy’s. Dit zijn dummy verpakkingen met in roestvrijstaal gelaserde gecallibreerde micro leaks. Deze zijn verkrijgbaar in onder meer versies van 50, 25 en 10 mu – uiteraard goed stofvrij verpakt in een beschermdoos. Hiermee is te controleren dat de lektester dit gecallibreerde lek ook als lek detecteert.
In hoog tempo grote aantallen verpakkingen controleren? Daarvoor leent de Oxipack meetapparatuur zich uitstekend. De Stationary Leaktester kan worden ingezet voor offline testen in een labsituatie of voor steekproefsgewijze controle tijdens de productie. Zo nodig volcontinu.
De kwaliteitsafdeling is niet afhankelijk van de nauwkeurigheid of oplettendheid van de operator. De operator hoeft immers niet steeds te turen of hij al dan niet gasbelletjes ziet, zoals bij de waterbakmethode. En de operator hoeft ook niet met de hand almaar in een voorgeschreven aantal verpakkingen te knijpen. De Stationary Leaktester heeft maar twee mogelijke uitkomsten: een groen lampje (okee) of een rood (lek). En dus maar één interpretatie: goed of fout. Ook al testen tien verschillende operators met de Oxipack lekdetectie, ze komen allemaal tot hetzelfde resultaat. De uitkomst is dus tester-onafhankelijk.
De Oxipack lekdetectie apparatuur kan moeiteloos jaren achtereen drukmetingen doen en zo micro leaks detecteren. Mits regelmatig voorzichtig schoongemaakt en onderhouden. Het is een precisiemeetinstrument, behandel het dus ook zo.
Hoe vaak het lektestapparaat precies schoongemaakt dient te worden hangt af van de omstandigheden in de testruimte. In een koffiefabriek waar koffiepoeder rond dwarrelt zal zowel de buitenkant als de binnenkant vaker met een vochtige doek moeten worden afgedaan dan in een schone gekoelde ruimte waar kaas wordt verpakt. Zie de handleiding voor de precieze reinigingsinstructies. Mocht het apparaat onverhoopt toch in storing gaan, raadpleeg dan de handleiding voor de uitleg van de codes. En neem zo nodig contact op met Oxipack.
Oxipack adviseert een jaarlijkse controle van de lektesters via een onderhouds- & servicecontract. Bij intensief gebruik zijn de membramen namelijk aan slijtage onderhevig. Als het profiel enigszins versleten is moeten de membramen vervangen worden. Ook kan het nodig zijn om de interne stoffilters te vervangen, vooral in stoffige ruimtes. Een verstopt filter kan resulteren in een foutmelding.
Bij de jaarlijkse servicebeurt checkt onze onderhoudsmonteur de profielen van de membramen, vervangt hij zo nodig de interne stoffilters en controleert hij de meetinstelling met gecallibreerde lektest dummies. Ook kan hij eventuele vragen beantwoorden.
De meetgegevens worden opgeslagen in het apparaat zelf. Daarnaast kunnen de gegevens via de datakabel gekoppeld worden aan de bestaande monitoringssystemen. De verantwoordelijke van Quality Control kan zo de meetgegevens inzien. Een derde raadpleegmogelijkheid is downloaden van de data op een laptop, via het op een USB-stick bijgeleverde programma.
Is er onverhoopt een onderbreking in de dataverzending? Desgevraagd geeft de stand alone lekdetectieapparatuur ter plekke in de fabriek een alarmsignaal af als de datakabel niet goed is bevestigd. Er kan dan pas weer getest worden als de dataverbindingskabel correct is aangesloten.
De operator kan zijn werk optimaal uitvoeren met de Stationary Leak Tester. Vooral dat het een droge testmethode is wordt enorm gewaardeerd. Zeker als de operator werkt in gekoelde productieomgevingen is dat plezierig. We horen vaak: “ideaal, ik hoef niet meer met m’n handen in de waterbak, fijn apparaat!”. Omdat mensen de apparatuur prettig vinden om mee te werken, wordt de meetmethode ook op de afgesproken manier gebruikt.

Staat uw vraag er niet bij?

Stel uw eigen vraag aan Oxipack

Oxipack

Back to Top